fbpx

Privacy Policy

Wij hanteren een privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening. GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese wetgeving ter bescherming van de persoonsgegevens die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in alle lidstaten van de Europese Unie.

De GDPR verordering garandeert u de volgende rechten:

 • Recht om je persoonsgegevens in te zien
 • Recht om je opgeslagen persoonsgegevens te corrigeren of up te daten
 • Recht om je persoonsgegevens te verwijderen
 • Recht om je gegevens in elektronisch formaat op te vragen of te laten doorsturen naar een nieuwe leverancier
 • Recht om je te verzetten tegen profilering of automatische verwerking van je gegevens

Persoonlijke gegevens bij bezoek aan de website

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatieaanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot: privacy@mountainskills.be

Mountainskills.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de www.mountainskills.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Persoonlijke gegevens bij inschrijvingen of informatieaanvragen

In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen (klanten, contactpersonen bij lokale partners, personeelsleden, enz.). Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens die wij verzamelenkomen enkel voort uit vrijwillige en uitdrukkelijke verstrekking van personen die onze website bezoeken en ons hun gegevens verstrekken via een contactformulier op de website, per mail of telefonisch. Alle communicatie die via onze website gebeurt, gebeurt geëncrypteerd zodat je gegevens veilig doorgezonden worden en tijdens het versturen onleesbaar zijn voor derden.

De informatie die wij nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen leveren betreft:

 • naam en voornaam
 • adresgegevens
 • vast en/of mobiel telefoonnummer
 • emailadres
 • betalings- of facturatiegegevens (bankrekeningnummers en btw nummers)
 • indien van toepassing relevante medische gegevens of speciale noden of wensen

Gebruik van uw gegevens voor reclame

Enkel wanneer je bent ingeschreven op de nieuwsbrief ontvang je occasioneel een informatieve of promotionele nieuwsbrief op het opgegeven emailadres. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Toegang tot de persoonlijke gegevens

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan privacy@mountainskills.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers van Mountainskills.be en lokale partners (zoals accommodatieverstrekkers, vervoersbedrijven, lokale medewerkers, enz.) die deze gegevens nodig hebben om hun diensten te kunnen leveren.